Uslovi korišćenja i prodaje

Na osnovu odredbe člana 13. i člana 27 zakona o zaštiti potrošača (Sl.glasnik RS 62/2014) Dan company d.o.o. Beograd, svoje cenjene potrošače koji robu kupuju putem internet sajta www.dan-company.com obaveštava:

 • Da se prodaja robe putem internet sajta dan-company.com obavlja u okviru registrovane delatnosti firme DAN Company d.o.o., Beograd, Lomina 41, Savski Venac, matični broj 6205976, PIB: SR101714934. www.dan-company.com adresa za izjavljivanje reklamacije je dan-company@sbb.rs.
 • Da kupovinu alkoholnih pića preko online prodavnice DAN Company, dan-company, kao i registraciju mogu izvršiti samo lica starija od 18 godina, a svaki kupac je dužan da prilikom registracije navede tačne podatke;
 • Da se osnovna obeležja robe mogu nači na sajtru dan-company.com
 • Da se DAN Company obavezuje da ukoliko neki od proizvoda nije trenutno dostupan, a ponuđen je na prodaju, obavesti kupca robe telefonom ili elektronskim putem po pitanju zamenskog proizvoda ili otkazivanja poručenog proizvoda. Svi poručeni proizvodi biže isporučeni;
 • Da se prema Zakonu o zaštiti potrošača (Službeni glasnik RS, br. 62/2014) kupovina preko naše prodajne internet stranice dan-company.com smatra prodajom na daljinu.
 • Da roba koja se prodaje putem iinternet sajta dan-company.com poseduje svojstva potrebna za redovnu upotrebu te vrste robe, u skladu sa njenom namenom koja je definisana u Deklaraciji;
 • Da se sabraznost robe ugovoru utvrđuje isključivo prema svojstvima i nameni robe kako je to definisano pripadajućom Deklaracijom;
 • Da je internet sajt dan-company.com dužan da isporuči robu koja je saobrazna ugovoru. Ako isporučena roba nije saobrazna ugovoru, potrošač koji je obavestio prodavca o nesaobraznosti, ima pravo da zahteva od prodavca da otkloni nesaobraznost, bez naknade, opravkom ili zamenom, odnosno da zahteva umanjenje cene ili da raskine ugovor u pogledu te robe. Sve troškove koji su neophodni da bi se roba saobrazila ugovoru, a naročito troškove rada, materijala, preuzimanja i isporuke, snosi sajt www.dan-company.com.
 • Da je prodajna cena robe naznačena uz svaki artikal koji se nalazi na našem sajtu izrašena u RSD sa uračunatim PDV-om;
 • Da je minimalan iznos porudžbine 1000RSD;
 • Da kupljenu robu putem naše online prodavnice dan-company.com isporučujemo u roku od tri radna dana, više o tome možete da pročitate na stranici uslovi isporuke;
 • Da se mogućnost kupovine robe uz posebne cenovne pogodnosti i/ili uz posebne prodajne podsticaje (akcijska prodaja), obavlja u skladu sa uslovima koji su objavljeni na našem sajtu dan-company.com;
 • Da potrošač koji kupuje robu putem našeg sajta dan-company.com istu može platiti pouzećem gotovinski u trenutku isporuke ili uplatnicom u banci, više o tome na strani način plaćanja;
 • Da potrošač prilikom kreiranja porudžbenice pritiskom na taster POTVRDI preuzima obavezu plaćanja naručene robe;
 • Da u slučaju prijema robe potrošač ustanovi da proizvod koji je primio nije proučeni proizvod, potrošač ima pravo da artikal zameni u roku od 14 dana za drugi artikal, na način kako je to definisano na strani zamena artikala.
 • da za robu koja je poručena putem ONLINE prodavnice potrošač ima pravo da izjavi reklamaciju na već korišćen proizvod, na način koji je definisan za robu kupljenu putem ONLINE prodavnice. Način i postupak izjavljivanja reklamacije možete pronaći na strani reklamacije.
 • Dan company d.o.o. Beograd zadržava pravo izmene i/ili dopune ovih Uslova i odredbi u bilo kom trenutku, s tim što će se pristupiti izmeni ovih Uslova i odredbi samo kada je nužno i radi njihovog usklađivanja sa propisima Republike Srbije, u slučaju promene internih operativnih zahteva, kao i u slučajevima zahteba za poboljšanje pružanja usluga, te u slučaju zahteva za poboljšanje efikasnosti online narudžbina.
 • Sve izmene ovih Uslova i odredbi, kao i datum stupanja na snagu tih izmena, biće objavljene putem internet stranice. Sve izmene Uslova i odredbi biće na snazi samo za nove narudžbine primljene posle objavljivanja tih izmena na ovoj internet stranici. Ako kupac ne dostavi prigovor na promenu ili notkaže ugovorenu narudžbinu, smatraće se da je prihvatio izmenjene Uslove i odredbe. Kupac je dužan da proveri Uslove i odredbe u odgovarajućim poglavljima/odeljcima pre svake narudžbine, jer se promene mogu dogoditi između poseta ili su posledice ažuriranja.
 • Ovi uslovi i odredbe propisuju uslove i pravila koji se odnose na korišženje internet stranica od strane Kupaca.
 • Nakon objavljene registracije na internet stranicama, kupci izjavljuju da su pročitali i razumeli uslove korišćenja, da su s njima upoznati i u potpunosti saglasni s ovde iznesenim Uslovima i odredbama, te da pristaju na korišćenje internet stranica u skladu s njima. Pravo korišćenja internet stranica nije prenosivo na druga fizička ili pravna lica. Registrovani korisnik lično je odgovoran za zaštitu poverljivosti šifara (lozinki), na mestima gde one postoje.
 • Vinoteka Chianti, DAN Company d.o.o. zadržava pravo da u bilo kom trenutku, ako to smatra potrebnim, ukine, dopuni ili izmeni bilo koji od ovde navedenih Uslova korišćenja i/ili izjavu o poverljivosti podataka. Bilo kakva izmena, dopuna ili ukidanje Uslova i odredbi, tj. Uslova korišćenja, stupa na snagu u trenutku njihovog objavljivanja na internet stranicama, osim ako ne bude drugačije određeno.
 • Dimenzije i oblik proizvoda u stvarnosti se mogu razlikovati od onog naznačenog na internet stranicama
 • U sadržaju etikete s cenom, odnosno na deklaraciji, nalaze se i osnovne infrormacije o proizvodu, dok se za bliže podatke Kupac uvek može obratiti Vinoteci Chianti, DAN Company.
 • Proizvodi će biti isporučeni u naručenoj količini ako su na raspolaganju, ali postoji mogućnost da Vinoteka Chianti, DAN Company ne može isporučiti narudžbinu delimično ili u celosti.
 • Nisu svi proizvodi i akcije istovremeno dostupni u DAN Company internet prodavnici i Vinoteka Chianti, DAN Company maloprodajnom objektu u Beogradu, Lomina 41. Uglavnom su cene izražene na internet stranicama iste kao i u katalaogu i u maloprodajnom objektu. No ponekad može biti razlike između cene u Vinoteka Chianti, DAN Company prodajnom objektu i internet prodavnici DAN Company. Tada za kupce internet prodavnice važeća cena uvek će biti ona koja je objavljena na internet stranicama u trenutku kupovine
 • Vinoteka Chianti, DAN Company pokušaže da u najvećoj mogućoj meri osigura ažurnost informacija na internet stranicama, posebno cene ponuđenih proizvoda i usluga.
 • Vinoteka Chianti, DAN Company ne odgovara za eventualne greške nastale u opisu proizvodda, slika i greške nastale prilikom ažuriranja stranica i promena cena.
 • Ukoliko je reč o grešci koja bitno utiče na Kupčevu odluku o narudžbini, Kupac zadržava pravo da otkaže ili izmeni narudžbinu, a otkazivanje ili izmena moraju se isporučiti u maloprodaji Vinoteke Chianti, DAN Company, odmah po pregledu narudžbine i bez odlaganja.
 • Podaci o zalihama proizvoda u maloprodajnom objektu Vinoteka Chianti, DAN Company menjaju se i mogu se razlikovati od informacije objavljene na internet stranici.
 • Vinoteka Chianti, DAN Company zadržava pravo da u bilo kojem trenutku iz prodaje povuče bilo koji proizvod. U takvim slučajevima, Vinoteka Chianti, DAN Company, Kupcu neisporučenog a plaćenog proizvoda, odnosno plaćene usluge, vraća pun iznos novca za one proizvode koji više nisu u ponudi, odnosno za one usluge koje su plaćene, a nisu pružene, bez obzira na razlog povlaćenja proizvoda iz pridaje, odnosno nepružanja usluge.
 • Vinoteka Chianti, DAN Company takođe zadržava pravo da promeni i pravovremeno obustavi ili prekine pružanje usluge internet prodavnice.
 • Sve cene su izražene u domaćoj valuti – dinar (RSD) i uključuju PDV.
 • Proizvodi se naplaćuju po cenama koje važe na dan naručivanja i objavljenim na internet stranici. Cene, uslovi plaćanja i akcijske ponude važe isključivo u trenutku plaćanja i mogu se promeniti bez prethodne najave. Vinoteka Chianti, DAN Company nastojaće da cene navedene u narudžbini budu tačne, međutim može doći do greške.
 • U slučaju da se cena proizvoda promeni za vreme obrade narudžbine, ili cena na internet stranicama iz bilo kojeg drugog razloga ne bude odgovarala stvarnoj ceni proizvoda ili usluge, Vinoteka Chianti, DAN Company omogući će Kupcu da odustane od kupovine odnosno da potvrdi novu promenjenu cenu.

Saobraznost robe (zakonska garancija) i (ugovorna) garancija važe u rokovima određenim važečim propisima Republike Srbije, od datuma preuzimanja robe, te je radi ostvarivanja prava na garanciju potrebno priložiti originalni račun kao dokaz kupovine (račun, fiskalni isečak, slip – ako je roba plaćena karticom, odštampan izvod s tekućeg računa i sl.). Period važenja i trajanja garancije i sve što garancija pokriva u vezi s nekim proizvodom navenedno je uz svaki proizvod.

 • Vaša Vinoteka Chianti, DAN Company